Mushaf Standar Indonesia:

الۤمّۤصۤ ۚ ﴿ : ۱﴾

Terjemahan Indonesia:

Alif Lam Mim shad. (QS. Al-A’raf: 1)

Mushaf Madinah:

الٓمٓصٓ

Huruf Arab Gundul:

المص

Transliterasi:

alif-laam-miim-shaad

Sudah sejauh mana interaksi Anda dengan ayat ini? (boleh pilih lebih dari satu)
  • Membaca 
  • Menghafal 
  • Mempelajari 
  • Mengamalkan 
  • Mendakwahkan 

BERI KOMENTAR